Xe đầu kéo chuyên dụng: Volat

Cập nhật: 25-04-2017 03:09:23 | Thiết bị | Lượt xem: 1225

Nước sản xuất: Belarus
Công suất: 400CV
Số lượng: 01 chiếc
Năm sản xuất: 2009

Nước sản xuất: Belarus
Công suất: 400CV
Số lượng: 01 chiếc
Năm sản xuất: 2009

 • pcf

 • tn

 • lh

 • mr

 • fls

 • fives

 • fhs

 • hm

 • tr

 • evn

 • Khách hàng 6

 • Khách hàng 5

 • Khách hàng 4

 • Khách hàng 3

 • Khách hàng 2

 • Khách hàng 1