Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020

Cập nhật: 29-09-2020 08:10:24 | Tin tức | Lượt xem: 2649

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020

Ngày 28/9/2020, Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Điện lực long trọng tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thương niên năm 2020.

Đến dự Đại hội là các ông bà đại diện cho các Cổ đông lớn của Công ty như: Gemadept Logistics Holding, Công ty Cổ phần Hàng Hải Ngân Hà... cùng các Cổ đông chiến lược của công ty và toàn thể Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Điện lực.

Một số thông tin chính tại kỳ Đại hội:

- Thông báo tình hình SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020.

- Thông báo đơn xin từ nhiệm của 03 thành viên HĐQT: Ông Đỗ Mạnh Dũng, Ông Nguyễn Tài Hiếu, Bà Đỗ Thị Lan.

- Thông báo đơn xin từ nhiệm của 01 thành viên BKS: Ông Nguyễn Duy Thành.

- Thay đổi số lượng thành viên HĐQT từ 7 thành viên sang 5 thành viên.

- Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT: Ông Nguyễn Duy Thành.

- Bầu bổ sung 01 thành viên BKS: Bà Trần Thị Thúy Hà - Nhân viên phòng Thương vụ-Quản lý rủi ro.

- Phê duyệt đầu tư mua xe đầu kéo Hàng nặng mới trong năm 2020.

 • pcf

 • tn

 • lh

 • mr

 • fls

 • fives

 • fhs

 • hm

 • tr

 • evn

 • Khách hàng 6

 • Khách hàng 5

 • Khách hàng 4

 • Khách hàng 3

 • Khách hàng 2

 • Khách hàng 1