Thông báo về việc Bổ nhiệm và giới thiệu chữ ký Giám đốc Công ty

Cập nhật: 13-10-2020 11:52:52 | Tin tức | Lượt xem: 3415

Phòng Nhân chính Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Điện lực trân trọng thông báo

Phòng Nhân chính Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Điện lực trân trọng thông báo: về việc bổ nhiệm và giới thiệu chữ ký ông Nguyễn Duy Thành - Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Điện lực kể từ ngày 01/10/2020.

 

 • pcf

 • tn

 • lh

 • mr

 • fls

 • fives

 • fhs

 • hm

 • tr

 • evn

 • Khách hàng 6

 • Khách hàng 5

 • Khách hàng 4

 • Khách hàng 3

 • Khách hàng 2

 • Khách hàng 1