Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ điện lực (POTRACO)

Địa chỉ: 112 Ngô Quyền - P. Máy Chai - Q. Ngô Quyền - Hải Phòng

Điện thoại: +84 225 2213 612
- Hotline: +84 913 241 279
+84 904 663 358

Fax: +84 225 3765 696

Email: thanhnd@potraco.com.vn
yendt@potraco.com.vn

 • pcf

 • tn

 • lh

 • mr

 • fls

 • fives

 • fhs

 • hm

 • tr

 • evn

 • Khách hàng 6

 • Khách hàng 5

 • Khách hàng 4

 • Khách hàng 3

 • Khách hàng 2

 • Khách hàng 1