Thông báo về việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc và Phó Giám đốc công ty

Cập nhật: 13-10-2020 10:57:46 | Tin tức | Lượt xem: 2110

Phòng Nhân chính Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Điện lực trân trọng thông báo

Phòng Nhân chính Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Điện lực trân trọng thông báo: Kể từ ngày 01/10/2020, miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Tài Hiếu; miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty đối với bà Đỗ Thị Lan.

 • pcf

 • tn

 • lh

 • mr

 • fls

 • fives

 • fhs

 • hm

 • tr

 • evn

 • Khách hàng 6

 • Khách hàng 5

 • Khách hàng 4

 • Khách hàng 3

 • Khách hàng 2

 • Khách hàng 1