Thông báo về việc Bổ nhiệm và giới thiệu chữ ký Giám đốc Công ty

Thông báo về việc Bổ nhiệm và giới thiệu chữ ký Giám đốc Công ty

Ngày: 13-10-2020 | Xem: 3415

Phòng Nhân chính Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Điện lực trân trọng thông báo

Xem thêm
Thông báo về việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc và Phó Giám đốc công ty

Thông báo về việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc và Phó Giám đốc công ty

Ngày: 13-10-2020 | Xem: 2526

Phòng Nhân chính Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Điện lực trân trọng thông báo

Xem thêm
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020

Ngày: 29-09-2020 | Xem: 2649

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020

Xem thêm
Đại Hội Chi bộ Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Điện lực

Đại Hội Chi bộ Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Điện lực

Ngày: 15-05-2020 | Xem: 3199

Đại Hội Chi bộ Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Điện lực Nhiệm kỳ 2020 - 2025

Xem thêm
Thông báo về việc hủy đăng ký công ty đại chúng

Thông báo về việc hủy đăng ký công ty đại chúng

Ngày: 13-05-2020 | Xem: 2955

Thông báo về việc hủy đăng ký công ty đại chúng

Xem thêm
Thông báo về tài khoản tiền VNĐ và USD

Thông báo về tài khoản tiền VNĐ và USD

Ngày: 23-09-2019 | Xem: 3866

Thông báo về việctài khoản tiền VNĐ và USD, Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Điện lực

Xem thêm
Thông báo về việc thay đổi tài khoản tiền VNĐ

Thông báo về việc thay đổi tài khoản tiền VNĐ

Ngày: 13-05-2019 | Xem: 1436

Thông báo về việc thay đổi tài khoản tiền VNĐ, Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Điện lực

Xem thêm
Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng

Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng

Ngày: 13-05-2019 | Xem: 2364

Quyết định bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng bà Đào Thị Hồng Trang

Xem thêm
Quyết định miễn nhiệm Kế toán trưởng

Quyết định miễn nhiệm Kế toán trưởng

Ngày: 13-05-2019 | Xem: 2043

Quyết định miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với bà Đỗ Thị Lan.

Xem thêm
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019

Ngày: 02-05-2019 | Xem: 1147

Sáng 26/04/2019, Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Điện lực (Potraco) long trọng tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019.

Xem thêm
Quyết định về việc triệu tập Đại hội Đồng Cổ đông Thường niên năm 2019

Quyết định về việc triệu tập Đại hội Đồng Cổ đông Thường niên năm 2019

Ngày: 23-04-2019 | Xem: 1180

Quyết định về việc triệu tập Đại hội Đồng Cổ đông Thường niên năm 2019

Xem thêm
Thông báo Chấm dứt HĐLĐ với Ông Đỗ Trung Kiên

Thông báo Chấm dứt HĐLĐ với Ông Đỗ Trung Kiên

Ngày: 08-04-2019 | Xem: 1458

Thông báo Chấm dứt HĐLĐ với Ông Đỗ Trung Kiên - Phó Giám đốc Công ty

Xem thêm
Công đoàn Potraco Du Xuân Kỷ Hợi 2019

Công đoàn Potraco Du Xuân Kỷ Hợi 2019

Ngày: 25-02-2019 | Xem: 996

Công đoàn Potraco Du Xuân Kỷ Hợi 2019

Xem thêm
Đại Hội Đồng Cổ Đông Nhiệm kỳ 2018 - 2023

Đại Hội Đồng Cổ Đông Nhiệm kỳ 2018 - 2023

Ngày: 15-10-2018 | Xem: 1115

Sáng 10/10/2018, Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Điện lực (Potraco) long trọng tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Xem thêm
Thông báo Thanh lý xe cũ

Thông báo Thanh lý xe cũ

Ngày: 06-10-2018 | Xem: 1102

Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Điện lực thông báo về việc thanh lý xe cũ!

Xem thêm
 • pcf

 • tn

 • lh

 • mr

 • fls

 • fives

 • fhs

 • hm

 • tr

 • evn

 • Khách hàng 6

 • Khách hàng 5

 • Khách hàng 4

 • Khách hàng 3

 • Khách hàng 2

 • Khách hàng 1