Goldhofer: Heavy Duty Modular Trailer Combination THP/SL 6

Cập nhật: 25-04-2017 03:34:20 | Thiết bị | Lượt xem: 1063

Số trục: 06 trục
Trọng tải mỗi trục: 36 tấn/ trục
Tổng trọng tải: 216 tấn
Số lượng: 02 chiếc
Tổng trọng tải đoàn Goldhofer: 636 tấn

Số trục: 06 trục
Trọng tải mỗi trục: 36 tấn/ trục
Tổng trọng tải: 216 tấn
Số lượng: 02 chiếc
Tổng trọng tải đoàn Goldhofer: 636 tấn

 • pcf

 • tn

 • lh

 • mr

 • fls

 • fives

 • fhs

 • hm

 • tr

 • evn

 • Khách hàng 6

 • Khách hàng 5

 • Khách hàng 4

 • Khách hàng 3

 • Khách hàng 2

 • Khách hàng 1