Công đoàn Potraco Du Xuân Kỷ Hợi 2019

Cập nhật: 25-02-2019 02:05:14 | Tin tức | Lượt xem: 810

Công đoàn Potraco Du Xuân Kỷ Hợi 2019

Nhân dịp đầu xuân Kỷ hợi – 2019, Công đoàn phối hợp cùng Ban lãnh đạo Công ty tổ chức du xuân đầu năm cho CBCNV, đoàn viên Công đoàn Công ty trong ngày 23, 24/02/2019.

Chuyến Du xuân "Đền Hùng - Mẫu Tây Thiên - Tam Đảo" với sự tham gia của 42 đoàn viên Công đoàn đã thành công tốt đẹp!

 • pcf

 • tn

 • lh

 • mr

 • fls

 • fives

 • fhs

 • hm

 • tr

 • evn

 • Khách hàng 6

 • Khách hàng 5

 • Khách hàng 4

 • Khách hàng 3

 • Khách hàng 2

 • Khách hàng 1