Các công trình tại Hải Phòng, Đà Nẵng, Kon Tum

Các công trình tại Hải Phòng, Đà Nẵng, Kon Tum

Ngày: 30-07-2018 | Xem: 74

Rời bệ, vận chuyển, lắp đặt các máy biến áp từ ngày 26/7 - 30/7 tại Hải Phòng, Đà Nẵng, Kon Tum

Xem thêm
Vận chuyển các máy Biến Áp từ 01/06 đến 15/06/2018

Vận chuyển các máy Biến Áp từ 01/06 đến 15/06/2018

Ngày: 15-06-2018 | Xem: 101

Vận chuyển các máy Biến Áp từ 01/06 đến 15/06/2018

Xem thêm
Công trình: Vận chuyển MBA 220kV-250MVA (khối lượng: 131,6 tấn) từ Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh - Hà Nội đến trạm biến áp 220kV Lưu Xá - Thái Nguyên.

Công trình: Vận chuyển MBA 220kV-250MVA (khối lượng: 131,6 tấn) từ Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh - Hà Nội đến trạm biến áp 220kV Lưu Xá - Thái Nguyên.

Ngày: 24-05-2018 | Xem: 105

Công trình: Vận chuyển MBA 220kV-250MVA (khối lượng: 131,6 tấn) từ Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh - Hà Nội đến trạm biến áp 220kV Lưu Xá - Thái Nguyên.

Xem thêm
Công trình: Sửa chữa pha C MBA AT1 500kV-900MVA TBA 500kV Thường Tín.

Công trình: Sửa chữa pha C MBA AT1 500kV-900MVA TBA 500kV Thường Tín.

Ngày: 18-02-2018 | Xem: 191

Công trình: Sửa chữa pha C MBA AT1 500kV-900MVA TBA 500kV Thường Tín.

Xem thêm
Công trình: Vận chuyển MBA 110kV-40MVA từ Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh đến TBA 110kV Sông Chảy - Xín Mần - Hà Giang.

Công trình: Vận chuyển MBA 110kV-40MVA từ Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh đến TBA 110kV Sông Chảy - Xín Mần - Hà Giang.

Ngày: 20-01-2018 | Xem: 204

Công trình: Vận chuyển MBA 110kV-40MVA từ Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh đến TBA 110kV Sông Chảy - Xín Mần - Hà Giang.

Xem thêm
Công trình: Vận chuyển MBA 220kV - 250MVA, khối lượng 125 tấn từ EEMC đến TBA 220kV Nông Cống.

Công trình: Vận chuyển MBA 220kV - 250MVA, khối lượng 125 tấn từ EEMC đến TBA 220kV Nông Cống.

Ngày: 08-01-2018 | Xem: 184

Công trình: Vận chuyển MBA 220kV - 250MVA, khối lượng 125 tấn từ EEMC đến TBA 220kV Nông Cống.

Xem thêm
Công trình: Vận chuyển MBA 110kV-25MVA từ trạm 110kV Nghĩa Hưng đi trạm 110kV Bắc Á.

Công trình: Vận chuyển MBA 110kV-25MVA từ trạm 110kV Nghĩa Hưng đi trạm 110kV Bắc Á.

Ngày: 05-12-2017 | Xem: 210

Công trình: Vận chuyển MBA 110kV-25MVA từ trạm 110kV Nghĩa Hưng đi trạm 110kV Bắc Á.

Xem thêm
Công trình: Vận chuyển 3 pha MBA 500kV-900MVA tại trạm 500kV Vũng Áng

Công trình: Vận chuyển 3 pha MBA 500kV-900MVA tại trạm 500kV Vũng Áng

Ngày: 25-11-2017 | Xem: 185

Công trình: Vận chuyển 3 pha MBA 500kV-900MVA tại trạm 500kV Vũng Áng

Xem thêm
Vận chuyển MBA 110kV-25MVA, khối lượng 57,5 tấn từ trạm 110kV Tuyên Quang đến trạm 110kV Gò Trẩu

Vận chuyển MBA 110kV-25MVA, khối lượng 57,5 tấn từ trạm 110kV Tuyên Quang đến trạm 110kV Gò Trẩu

Ngày: 15-10-2017 | Xem: 178

Vận chuyển MBA 110kV-25MVA, khối lượng 57,5 tấn từ trạm 110kV Tuyên Quang đến trạm 110kV Gò Trẩu.

Xem thêm
Công trình: "Cải tạo fa C MBA AT1 trạm 500kV Thường Tín"

Công trình: "Cải tạo fa C MBA AT1 trạm 500kV Thường Tín"

Ngày: 27-09-2017 | Xem: 173

Công trình: Cải tạo pha C Máy biến áp AT1 trạm 500kV Thường Tín

Xem thêm
Công trình: Xử lý MBA 220kV-125MVA nặng 200 tấn bị lún nghiêng về trạng thái cân bằng tại trạm 220kV Yên Bái.

Công trình: Xử lý MBA 220kV-125MVA nặng 200 tấn bị lún nghiêng về trạng thái cân bằng tại trạm 220kV Yên Bái.

Ngày: 10-08-2017 | Xem: 256

Xử lý MBA 220kV-125MVA nặng 200 tấn bị lún nghiêng về trạng thái cân bằng tại trạm 220kV Yên Bái.

Xem thêm
Vận chuyển 02 MBA 110KV-63MVA bị sự cố cháy từ trạm 110kV Yên Bình 2 đến Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh

Vận chuyển 02 MBA 110KV-63MVA bị sự cố cháy từ trạm 110kV Yên Bình 2 đến Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh

Ngày: 06-08-2017 | Xem: 329

Vận chuyển 02 MBA 110KV-63MVA bị sự cố cháy từ trạm 110kV Yên Bình 2 đến Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh

Xem thêm
Vận chuyển 01 pha MBA 500kV – 450MVA nặng 110 tấn, có kích thước DxRxC: 5.800 x 2.700 x 5.200 mm từ trạm 500kV Thường Tín đến trạm 500kV Hòa Bình.

Vận chuyển 01 pha MBA 500kV – 450MVA nặng 110 tấn, có kích thước DxRxC: 5.800 x 2.700 x 5.200 mm từ trạm 500kV Thường Tín đến trạm 500kV Hòa Bình.

Ngày: 15-07-2017 | Xem: 517

Vận chuyển 01 pha MBA 500kV – 450MVA nặng 110 tấn, có kích thước DxRxC: 5.800 x 2.700 x 5.200 mm từ trạm 500kV Thường Tín đến trạm 500kV Hòa Bình (15/7/2017)

Xem thêm
Vận chuyển MBA 220kV – 250MVA từ Tổng Công ty thiết bị điện Đông Anh đến trạm 500kV Thường Tín.

Vận chuyển MBA 220kV – 250MVA từ Tổng Công ty thiết bị điện Đông Anh đến trạm 500kV Thường Tín.

Ngày: 06-06-2017 | Xem: 253

Vận chuyển MBA 220kV – 250MVA từ Tổng Công ty thiết bị điện Đông Anh đến trạm 500kV Thường Tín (6/6/2017 - 12/6/2017)

Xem thêm
Tiếp nhận 3 pha máy Biến áp trạm 500kv Đông Anh, Hà Nội

Tiếp nhận 3 pha máy Biến áp trạm 500kv Đông Anh, Hà Nội

Ngày: 27-04-2017 | Xem: 453

Tiếp nhận 3 pha máy Biến áp trạm 500kv Đông Anh, Hà Nội 

Xem thêm
 • pcf

 • tn

 • lh

 • mr

 • fls

 • fives

 • fhs

 • hm

 • tr

 • evn

 • Khách hàng 6

 • Khách hàng 5

 • Khách hàng 4

 • Khách hàng 3

 • Khách hàng 2

 • Khách hàng 1