Vận chuyển 03 máy biến áp 500kV - 900MVA từ cảng Hải Phòng đến trạm biến áp 500kV Đông Anh

Vận chuyển 03 máy biến áp 500kV - 900MVA từ cảng Hải Phòng đến trạm biến áp 500kV Đông Anh

Ngày: 25-10-2018 | Xem: 1706

Vận chuyển 03 máy biến áp 500kV - 900MVA từ cảng Hải Phòng đến trạm biến áp 500kV Đông Anh

Xem thêm
Các công trình tại Hải Phòng, Đà Nẵng, Kon Tum

Các công trình tại Hải Phòng, Đà Nẵng, Kon Tum

Ngày: 30-07-2018 | Xem: 1689

Rời bệ, vận chuyển, lắp đặt các máy biến áp từ ngày 26/7 - 30/7 tại Hải Phòng, Đà Nẵng, Kon Tum

Xem thêm
Vận chuyển các máy Biến Áp từ 01/06 đến 15/06/2018

Vận chuyển các máy Biến Áp từ 01/06 đến 15/06/2018

Ngày: 15-06-2018 | Xem: 1722

Vận chuyển các máy Biến Áp từ 01/06 đến 15/06/2018

Xem thêm
Công trình: Vận chuyển MBA 220kV-250MVA (khối lượng: 131,6 tấn) từ Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh - Hà Nội đến trạm biến áp 220kV Lưu Xá - Thái Nguyên.

Công trình: Vận chuyển MBA 220kV-250MVA (khối lượng: 131,6 tấn) từ Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh - Hà Nội đến trạm biến áp 220kV Lưu Xá - Thái Nguyên.

Ngày: 24-05-2018 | Xem: 1752

Công trình: Vận chuyển MBA 220kV-250MVA (khối lượng: 131,6 tấn) từ Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh - Hà Nội đến trạm biến áp 220kV Lưu Xá - Thái Nguyên.

Xem thêm
Công trình: Sửa chữa pha C MBA AT1 500kV-900MVA TBA 500kV Thường Tín.

Công trình: Sửa chữa pha C MBA AT1 500kV-900MVA TBA 500kV Thường Tín.

Ngày: 18-02-2018 | Xem: 1865

Công trình: Sửa chữa pha C MBA AT1 500kV-900MVA TBA 500kV Thường Tín.

Xem thêm
Công trình: Vận chuyển MBA 110kV-40MVA từ Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh đến TBA 110kV Sông Chảy - Xín Mần - Hà Giang.

Công trình: Vận chuyển MBA 110kV-40MVA từ Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh đến TBA 110kV Sông Chảy - Xín Mần - Hà Giang.

Ngày: 20-01-2018 | Xem: 1096

Công trình: Vận chuyển MBA 110kV-40MVA từ Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh đến TBA 110kV Sông Chảy - Xín Mần - Hà Giang.

Xem thêm
Công trình: Vận chuyển MBA 220kV - 250MVA, khối lượng 125 tấn từ EEMC đến TBA 220kV Nông Cống.

Công trình: Vận chuyển MBA 220kV - 250MVA, khối lượng 125 tấn từ EEMC đến TBA 220kV Nông Cống.

Ngày: 08-01-2018 | Xem: 1041

Công trình: Vận chuyển MBA 220kV - 250MVA, khối lượng 125 tấn từ EEMC đến TBA 220kV Nông Cống.

Xem thêm
Công trình: Vận chuyển MBA 110kV-25MVA từ trạm 110kV Nghĩa Hưng đi trạm 110kV Bắc Á.

Công trình: Vận chuyển MBA 110kV-25MVA từ trạm 110kV Nghĩa Hưng đi trạm 110kV Bắc Á.

Ngày: 05-12-2017 | Xem: 1009

Công trình: Vận chuyển MBA 110kV-25MVA từ trạm 110kV Nghĩa Hưng đi trạm 110kV Bắc Á.

Xem thêm
Công trình: Vận chuyển 3 pha MBA 500kV-900MVA tại trạm 500kV Vũng Áng

Công trình: Vận chuyển 3 pha MBA 500kV-900MVA tại trạm 500kV Vũng Áng

Ngày: 25-11-2017 | Xem: 896

Công trình: Vận chuyển 3 pha MBA 500kV-900MVA tại trạm 500kV Vũng Áng

Xem thêm
Vận chuyển MBA 110kV-25MVA, khối lượng 57,5 tấn từ trạm 110kV Tuyên Quang đến trạm 110kV Gò Trẩu

Vận chuyển MBA 110kV-25MVA, khối lượng 57,5 tấn từ trạm 110kV Tuyên Quang đến trạm 110kV Gò Trẩu

Ngày: 15-10-2017 | Xem: 910

Vận chuyển MBA 110kV-25MVA, khối lượng 57,5 tấn từ trạm 110kV Tuyên Quang đến trạm 110kV Gò Trẩu.

Xem thêm
Công trình: "Cải tạo fa C MBA AT1 trạm 500kV Thường Tín"

Công trình: "Cải tạo fa C MBA AT1 trạm 500kV Thường Tín"

Ngày: 27-09-2017 | Xem: 881

Công trình: Cải tạo pha C Máy biến áp AT1 trạm 500kV Thường Tín

Xem thêm
Công trình: Xử lý MBA 220kV-125MVA nặng 200 tấn bị lún nghiêng về trạng thái cân bằng tại trạm 220kV Yên Bái.

Công trình: Xử lý MBA 220kV-125MVA nặng 200 tấn bị lún nghiêng về trạng thái cân bằng tại trạm 220kV Yên Bái.

Ngày: 10-08-2017 | Xem: 1048

Xử lý MBA 220kV-125MVA nặng 200 tấn bị lún nghiêng về trạng thái cân bằng tại trạm 220kV Yên Bái.

Xem thêm
Vận chuyển 02 MBA 110KV-63MVA bị sự cố cháy từ trạm 110kV Yên Bình 2 đến Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh

Vận chuyển 02 MBA 110KV-63MVA bị sự cố cháy từ trạm 110kV Yên Bình 2 đến Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh

Ngày: 06-08-2017 | Xem: 1378

Vận chuyển 02 MBA 110KV-63MVA bị sự cố cháy từ trạm 110kV Yên Bình 2 đến Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh

Xem thêm
Vận chuyển 01 pha MBA 500kV – 450MVA nặng 110 tấn, có kích thước DxRxC: 5.800 x 2.700 x 5.200 mm từ trạm 500kV Thường Tín đến trạm 500kV Hòa Bình.

Vận chuyển 01 pha MBA 500kV – 450MVA nặng 110 tấn, có kích thước DxRxC: 5.800 x 2.700 x 5.200 mm từ trạm 500kV Thường Tín đến trạm 500kV Hòa Bình.

Ngày: 15-07-2017 | Xem: 2121

Vận chuyển 01 pha MBA 500kV – 450MVA nặng 110 tấn, có kích thước DxRxC: 5.800 x 2.700 x 5.200 mm từ trạm 500kV Thường Tín đến trạm 500kV Hòa Bình (15/7/2017)

Xem thêm
Vận chuyển MBA 220kV – 250MVA từ Tổng Công ty thiết bị điện Đông Anh đến trạm 500kV Thường Tín.

Vận chuyển MBA 220kV – 250MVA từ Tổng Công ty thiết bị điện Đông Anh đến trạm 500kV Thường Tín.

Ngày: 06-06-2017 | Xem: 989

Vận chuyển MBA 220kV – 250MVA từ Tổng Công ty thiết bị điện Đông Anh đến trạm 500kV Thường Tín (6/6/2017 - 12/6/2017)

Xem thêm
 • pcf

 • tn

 • lh

 • mr

 • fls

 • fives

 • fhs

 • hm

 • tr

 • evn

 • Khách hàng 6

 • Khách hàng 5

 • Khách hàng 4

 • Khách hàng 3

 • Khách hàng 2

 • Khách hàng 1