Công trình máy biến áp 220kV Phù Mỹ, tỉnh Bình Định

Công trình máy biến áp 220kV Phù Mỹ, tỉnh Bình Định

Ngày: 20-10-2021 | Xem: 205

Vận chuyển máy biến áp 220kV huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định

Xem thêm
Công trình máy biến áp 220kV Huế

Công trình máy biến áp 220kV Huế

Ngày: 17-10-2021 | Xem: 207

Vận chuyển máy biến áp 220kv tại thành phố Huế

Xem thêm
Công trình máy biến áp 220kV Sơn Hà

Công trình máy biến áp 220kV Sơn Hà

Ngày: 11-10-2021 | Xem: 150

Vận chuyển máy biến áp 220kV Sơn Hà tại tỉnh Quảng Ngãi

Xem thêm
Công trình máy biến áp 220kV Lào Cai

Công trình máy biến áp 220kV Lào Cai

Ngày: 08-10-2021 | Xem: 152

Vận chuyển máy biến áp 220kV tại huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

Xem thêm
Công trình máy biến áp 220kV Vinh

Công trình máy biến áp 220kV Vinh

Ngày: 29-05-2021 | Xem: 157

Vận chuyển máy biến áp 220kV tại thàn phố Vinh

Xem thêm
Công trình máy biến áp 220kV Thanh Nghị

Công trình máy biến áp 220kV Thanh Nghị

Ngày: 01-05-2021 | Xem: 169

Vận chuyển máy biến áp 220kV Thanh Nghị tại huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam 

Xem thêm
Công trình máy biến áp 110kV Mục Sơn

Công trình máy biến áp 110kV Mục Sơn

Ngày: 13-03-2021 | Xem: 154

Vận chuyển máy biến áp 110kV Mục Sơn, Thanh Hóa

Xem thêm
Công trình máy biến áp 220kV Phủ Lý

Công trình máy biến áp 220kV Phủ Lý

Ngày: 07-01-2021 | Xem: 158

Vận chuyển máy biến áp 220kV Phủ Lý, Nam Định

Xem thêm
Vận chuyển 03 máy biến áp 500kV - 900MVA từ cảng Hải Phòng đến trạm biến áp 500kV Đông Anh

Vận chuyển 03 máy biến áp 500kV - 900MVA từ cảng Hải Phòng đến trạm biến áp 500kV Đông Anh

Ngày: 25-10-2018 | Xem: 1936

Vận chuyển 03 máy biến áp 500kV - 900MVA từ cảng Hải Phòng đến trạm biến áp 500kV Đông Anh

Xem thêm
Các công trình tại Hải Phòng, Đà Nẵng, Kon Tum

Các công trình tại Hải Phòng, Đà Nẵng, Kon Tum

Ngày: 30-07-2018 | Xem: 1897

Rời bệ, vận chuyển, lắp đặt các máy biến áp từ ngày 26/7 - 30/7 tại Hải Phòng, Đà Nẵng, Kon Tum

Xem thêm
Vận chuyển các máy Biến Áp từ 01/06 đến 15/06/2018

Vận chuyển các máy Biến Áp từ 01/06 đến 15/06/2018

Ngày: 15-06-2018 | Xem: 1932

Vận chuyển các máy Biến Áp từ 01/06 đến 15/06/2018

Xem thêm
Công trình: Vận chuyển MBA 220kV-250MVA (khối lượng: 131,6 tấn) từ Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh - Hà Nội đến trạm biến áp 220kV Lưu Xá - Thái Nguyên.

Công trình: Vận chuyển MBA 220kV-250MVA (khối lượng: 131,6 tấn) từ Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh - Hà Nội đến trạm biến áp 220kV Lưu Xá - Thái Nguyên.

Ngày: 24-05-2018 | Xem: 1948

Công trình: Vận chuyển MBA 220kV-250MVA (khối lượng: 131,6 tấn) từ Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh - Hà Nội đến trạm biến áp 220kV Lưu Xá - Thái Nguyên.

Xem thêm
Công trình: Sửa chữa pha C MBA AT1 500kV-900MVA TBA 500kV Thường Tín.

Công trình: Sửa chữa pha C MBA AT1 500kV-900MVA TBA 500kV Thường Tín.

Ngày: 18-02-2018 | Xem: 2045

Công trình: Sửa chữa pha C MBA AT1 500kV-900MVA TBA 500kV Thường Tín.

Xem thêm
Công trình: Vận chuyển MBA 110kV-40MVA từ Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh đến TBA 110kV Sông Chảy - Xín Mần - Hà Giang.

Công trình: Vận chuyển MBA 110kV-40MVA từ Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh đến TBA 110kV Sông Chảy - Xín Mần - Hà Giang.

Ngày: 20-01-2018 | Xem: 1264

Công trình: Vận chuyển MBA 110kV-40MVA từ Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh đến TBA 110kV Sông Chảy - Xín Mần - Hà Giang.

Xem thêm
Công trình: Vận chuyển MBA 220kV - 250MVA, khối lượng 125 tấn từ EEMC đến TBA 220kV Nông Cống.

Công trình: Vận chuyển MBA 220kV - 250MVA, khối lượng 125 tấn từ EEMC đến TBA 220kV Nông Cống.

Ngày: 08-01-2018 | Xem: 1217

Công trình: Vận chuyển MBA 220kV - 250MVA, khối lượng 125 tấn từ EEMC đến TBA 220kV Nông Cống.

Xem thêm
 • pcf

 • tn

 • lh

 • mr

 • fls

 • fives

 • fhs

 • hm

 • tr

 • evn

 • Khách hàng 6

 • Khách hàng 5

 • Khách hàng 4

 • Khách hàng 3

 • Khách hàng 2

 • Khách hàng 1