Thông báo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

Cập nhật: 03-11-2017 11:26:03 | Tin tức | Lượt xem: 474

Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Điện lực xin trân trọng thông báo đã hoàn tất việc chuyển nhượng Cổ phần của Cổ đông lớn như sau:

1.Công ty thực hiện giao dịch: CÔNG TY TNHH GEMADEPT LOGISTICS HOLDING.

2.Công ty chuyển nhượng: CÔNG TY CỔ PHẦN GEMADEPT.

- Quốc tịch: Việt Nam.

- Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0301116791 do Sở Kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 01/11/1993 và thay đổi lần thứ 21 ngày 10/8/2016.

-  Địa chỉ trụ sở chính: 2bis-4-6 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

- Điện thoại: (028) 38326236                   Fax: (028) 38235236

- Email: info@gemadept.com.vn     Website: http://gemadept.com.vn/

3.Số lượng, tỷ lệ cổ phần nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.787.400 cổ phần, tương đương 38,03% vốn điều lệ.

4.Số lượng cổ phần chuyển nhượng: 1.787.400 cổ phần, tương đương 38,03% vốn điều lệ.

5.Số lượng, tỷ lệ cổ phần nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 00 cổ phần (tương đương 00% vốn điều lệ).

6.Ngày thay đổi sở hữu: 01/11/2017.

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC KÍNH BÁO!

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

(ĐÃ KÝ)

 • pcf

 • tn

 • lh

 • mr

 • fls

 • fives

 • fhs

 • hm

 • tr

 • evn

 • Khách hàng 6

 • Khách hàng 5

 • Khách hàng 4

 • Khách hàng 3

 • Khách hàng 2

 • Khách hàng 1