Thông báo Thanh lý xe cũ

Cập nhật: 06-10-2018 10:38:24 | Tin tức | Lượt xem: 936

Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Điện lực thông báo về việc thanh lý xe cũ!

Mức giá sàn thanh lý là 550 triệu đồng chưa bao gồm VAT. Trân trọng thông báo đến các đơn vị có nhu cầu mua xe thanh lý được biết!

Vui lòng liên hệ:

- Mr. Kiên - Phó Giám đốc: 0982114085.

- Ms. Yến - TP. Kinh doanh: 0904663358.

- Mr. Loan - PP. Kinh doanh: 0912981945.

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ, ĐĂNG KIỂM XE

TT T/TIN ĐẦU+MOÓC NHÃN HIỆU MÀU SƠN NĂM SX SỐ KHUNG SỐ MÁY KÍCH THƯỚC TỰ TRỌNG TRỌNG TẢI CHO PHÉP TRỌNG LƯỢNG KÉO THEO TRỌNG LƯỢNG TOÀN BỘ NGÀY HẾT HẠN ĐĂNG KiỂM
DÀI RỘNG CAO
              (m) (m) (m) (kg) (kg) (kg) (kg)  
1 Đầu kéo: 16L 9650             (Đăng ký ngày 12/4/2008) Dong feng Trắng 2007 DY3875053712 520*69911762 7.06 2.5 3.03 9,950 14,920 38,920 25,000 3/7/18
Moóc: 15R- 052.54             (Đăng ký ngày 12/04/2008) Jupiter Vàng  hồng 2008 212770 001952   12.4 2.48 1.54 6,175 22,300   28,475 3/1/19
2 Đầu kéo: 16L 9623            (Đăng ký ngày 12/4/2008) Dong feng Trắng 2007 DY3075053722 520*69911727 7.06 2.5 3.03 9,950 14,920 38,920 25,000 3/7/18
Moóc: 15R-050.91               (Đăng ký ngày 12/04/2008) Jupiter Vàng  hồng 2008 212370 001947   12.4 2.48 1.54 6,175 22,300   28,475 3/1/19
3 Đầu kéo: 16L 9921             (Đăng ký ngày 12/4/2008) Dong feng Trắng 2007 DY3775053734 520*69911730 7.06 2.5 3.03 9,950 14,920 38,920 25,000 3/7/18
Moóc: 15R-052.67               (Đăng ký ngày 12/04/2008) Jupiter Vàng  hồng 2008 212X7001945   12.4 2.48 1.54 6,175 22,300   28,475 3/1/19
4 Xe 16H-8001 Kraz Trắng 1998 6062774698 8825256 9.01 2.724 3.26 12,250 9,000   21,475 24/4/17
Đăng ký ngày 17/08/2004
 • pcf

 • tn

 • lh

 • mr

 • fls

 • fives

 • fhs

 • hm

 • tr

 • evn

 • Khách hàng 6

 • Khách hàng 5

 • Khách hàng 4

 • Khách hàng 3

 • Khách hàng 2

 • Khách hàng 1