Thông báo Chấm dứt HĐLĐ với Ông Đỗ Trung Kiên

Cập nhật: 08-04-2019 01:57:42 | Tin tức | Lượt xem: 1223

Thông báo Chấm dứt HĐLĐ với Ông Đỗ Trung Kiên - Phó Giám đốc Công ty

Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Điện lực xin Thông báo với tới các đơn vị trong và ngoài Công ty về việc chấm dứt Hợp đồng Lao động đối với Ông Đỗ Trung Kiên - Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Điện lực.

 • pcf

 • tn

 • lh

 • mr

 • fls

 • fives

 • fhs

 • hm

 • tr

 • evn

 • Khách hàng 6

 • Khách hàng 5

 • Khách hàng 4

 • Khách hàng 3

 • Khách hàng 2

 • Khách hàng 1