Thông báo Chấm dứt HĐLĐ với Ông Nguyễn Duy Đông

Cập nhật: 10-09-2018 03:52:19 | Tin tức | Lượt xem: 307

Thông báo Chấm dứt HĐLĐ với Ông Nguyễn Duy Đông - Phó Giám đốc Công ty

Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Điện lực xin Thông báo với tới các đơn vị trong và ngoài Công ty về việc chấm dứt Hợp đồng Lao động đối với Ông Nguyễn Duy Đông - Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Điện lực.

 • pcf

 • tn

 • lh

 • mr

 • fls

 • fives

 • fhs

 • hm

 • tr

 • evn

 • Khách hàng 6

 • Khách hàng 5

 • Khách hàng 4

 • Khách hàng 3

 • Khách hàng 2

 • Khách hàng 1