Thông báo bổ nhiệm các chức danh Phó Giám đốc, trưởng phòng Kinh doanh

Cập nhật: 18-09-2018 09:34:45 | Tin tức | Lượt xem: 250

Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Điện lực trân trọng thông báo

Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Điện lực xin Thông báo với tới các đơn vị trong và ngoài Công ty về việc bổ nhiệm các chức danh Phó Giám đốc, trưởng phòng Kinh doanh

 • pcf

 • tn

 • lh

 • mr

 • fls

 • fives

 • fhs

 • hm

 • tr

 • evn

 • Khách hàng 6

 • Khách hàng 5

 • Khách hàng 4

 • Khách hàng 3

 • Khách hàng 2

 • Khách hàng 1