Giám đốc công ty đi dự nghiệm thu đóng điện tại trạm 500kV Hòa Bình

Cập nhật: 28-07-2017 02:20:55 | Tin tức | Lượt xem: 478

Giám đốc công ty đi dự nghiệm thu đóng điện tại trạm 500kV Hòa Bình

Ngày 28/7/2017, Ông Nguyễn Tài Hiếu, Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Điện lực (Đơn vị trực tiếp vận chuyển MBA 500kV nặng 110 tấn từ trạm 500kV Thường Tín đến trạm 500kV Hòa Bình) đi dự nghiệm thu đóng điện tại trạm 500Kv Hòa Bình.

 

 • pcf

 • tn

 • lh

 • mr

 • fls

 • fives

 • fhs

 • hm

 • tr

 • evn

 • Khách hàng 6

 • Khách hàng 5

 • Khách hàng 4

 • Khách hàng 3

 • Khách hàng 2

 • Khách hàng 1