Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017

Cập nhật: 03-05-2017 02:42:43 | Tin tức | Lượt xem: 674

Sáng 28/04/2017, Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Điện lực (Potraco) tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017

Đến dự Đại hội có ông Đoàn Văn Tuyến - Chủ tịch Hội Đồng Quản trị Công ty; Ông Nguyễn Tài Hiếu - Giám Đốc Công ty; Các ông, bà là các Cổ đông chiến lược cùng toàn thể ban Lãnh đạo Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Điện lực.

 

 • pcf

 • tn

 • lh

 • mr

 • fls

 • fives

 • fhs

 • hm

 • tr

 • evn

 • Khách hàng 6

 • Khách hàng 5

 • Khách hàng 4

 • Khách hàng 3

 • Khách hàng 2

 • Khách hàng 1