Đại Hội Đồng Cổ Đông Nhiệm kỳ 2018 - 2023

Cập nhật: 15-10-2018 09:03:45 | Tin tức | Lượt xem: 939

Sáng 10/10/2018, Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Điện lực (Potraco) long trọng tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Đến dự Đại hội là các ông bà đại diện cho các Cổ đông lớn của Công ty như: Gemadept Logistics Holding, Công ty Cổ phần Hàng Hải Ngân Hà... cùng các Cổ đông chiến lược của công ty và toàn thể Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Điện lực.

 • pcf

 • tn

 • lh

 • mr

 • fls

 • fives

 • fhs

 • hm

 • tr

 • evn

 • Khách hàng 6

 • Khách hàng 5

 • Khách hàng 4

 • Khách hàng 3

 • Khách hàng 2

 • Khách hàng 1