POTRACO hoàn thành diễn tập Phòng chống bão lụt và tìm kiếm cứu nạn

Cập nhật: 21-04-2017 02:46:31 | Tin công ty | Lượt xem: 234

POTRACO đã đạt giải khuyến khính khối tự vệ trong diễn tập Phòng chống bão lụt và tìm kiếm cứu nạn

POTRACO đã đạt giải khuyến khính khối tự vệ trong diễn tập Phòng chống bão lụt và tìm kiếm cứu nạn

 • pcf

 • tn

 • lh

 • mr

 • fls

 • fives

 • fhs

 • hm

 • tr

 • evn

 • Khách hàng 6

 • Khách hàng 5

 • Khách hàng 4

 • Khách hàng 3

 • Khách hàng 2

 • Khách hàng 1