Công ty Potraco thực hiện việc học tập an toàn PCCC

Cập nhật: 21-04-2017 02:16:22 | Tin công ty | Lượt xem: 840

Từ ngày 20/10/2013 đến ngày 30/10/2013, Công ty Potraco tiến hành tổ chức học tập, và luyện tập phương án phòng cháy chữa cháy. Trong quá trình học tập cán bộ công nhân viên đã được thực tập, huấn luyện sử dung thành thạo các phương tiện, dụng cụ chữa cháy cũng như nắm được phương án phòng cháy, chữa cháy.

Từ ngày 20/10/2013 đến ngày 30/10/2013, Công ty Potraco tiến hành tổ chức học tập, và luyện tập phương án phòng cháy chữa cháy. Trong quá trình học tập cán bộ công nhân viên đã được thực tập, huấn luyện sử dung thành thạo các phương tiện, dụng cụ chữa cháy cũng như nắm được phương án phòng cháy, chữa cháy.

  

 • pcf

 • tn

 • lh

 • mr

 • fls

 • fives

 • fhs

 • hm

 • tr

 • evn

 • Khách hàng 6

 • Khách hàng 5

 • Khách hàng 4

 • Khách hàng 3

 • Khách hàng 2

 • Khách hàng 1