Xe tải, đầu kéo Container

Cập nhật: 25-04-2017 03:36:26 | Thiết bị | Lượt xem: 271

Trọng tải: 30 tấn
Phạm vi hoạt động: Việt Nam, Lào, Campuchia…
Số lượng: 06 chiếc

Trọng tải: 30 tấn
Phạm vi hoạt động: Việt Nam, Lào, Campuchia…
Số lượng: 06 chiếc

 • pcf

 • tn

 • lh

 • mr

 • fls

 • fives

 • fhs

 • hm

 • tr

 • evn

 • Khách hàng 6

 • Khách hàng 5

 • Khách hàng 4

 • Khách hàng 3

 • Khách hàng 2

 • Khách hàng 1