QÚA TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Cập nhật: 27-04-2017 08:11:11 | Giới thiệu | Lượt xem: 1232

Lịch sử hơn 40 năm hình thành và phát triển

1970 Ban Giao nhận – Cục Điện lực – Bộ Công nghiệp nặng.

1978 Xí Nghiệp Giao nhận, vận chuyển Điện và Than – Bộ Điện và Than.

1981 Xí Nghiệp Giao nhận, vận chuyển Điện Lực – Công ty Vật tư – Bộ Điện lực.

Nhiệm vụ chính:

- Làm thủ tục hải quan cho hàng hóa, thiết bị thuộc về Bộ Điện lực.

- Vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ và sông từ Cảng đến Công trường.

1987 Xí Nghiệp Giao nhận, vận chuyển Điện Lực – Công ty Vật tư – Bộ Điện lực.

Nhiệm vụ chính:

- Đại diện của Công ty Điện lực 1 tại Hải Phòng.

- Vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng.

1993 Xí Nghiệp Giao nhận, vận chuyển – Tổng Công ty Điện lực 1 – Bộ Năng lượng.

Nhiệm vụ chính:

- Vận chuyển than cho Nhà máy Nhiệt Điện Phả Lại và Nhiệt điện Ninh Bình

- Xây lắp, cải tạo lưới điện áp dưới 110KV.

2003 Chuyển đổi thành Công ty Cổ phần theo chính sách Cổ phần hóa của Chính phủ

2004 Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Điện lực.

THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC:

- Huân Chương Lao động Hạng 3 của Chủ tịch nước năm 1981 (Nhà máy Nhiệt điện Phả Lại 1)

- Huân Chương Lao động Hạng 3 của Chủ tịch nước năm 1986 (Thủy điện Hòa Bình)

- Huân chương Lao động Hạng 2 của Chủ tịch nước năm 2004 (đường dây 500 KV)

- Hai lần được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen (1998, 2004

 • pcf

 • tn

 • lh

 • mr

 • fls

 • fives

 • fhs

 • hm

 • tr

 • evn

 • Khách hàng 6

 • Khách hàng 5

 • Khách hàng 4

 • Khách hàng 3

 • Khách hàng 2

 • Khách hàng 1