NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

Cập nhật: 27-04-2017 08:02:17 | Giới thiệu | Lượt xem: 1086

Kinh nghiệm hơn 40 năm trong nhiều ngành nghề như Vận tải, Kho bãi, Sửa chữa, Xếp dỡ, Lắp đặt...

Từ khi hình thành và phát triển, hiện nay Công ty CP vận tải và Dịch vụ Điện lực vẫn luôn duy trì hoạt động các ngành chính hiện có và mở rộng phát triển thêm các ngành có thế mạnh khác, cụ thể như sau:

- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; Chi tiết: vận tải hàng hóa bằng ô tô, xe container.

- Kho bãi và lưu trữ hàng hóa.

- Bốc xếp hàng hóa (siêu trường, siêu trọng).

- Dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ.

- Dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy.

- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải. Chi tiết: Dịch vụ giao nhận hàng hóa, khai thuê hải quan; dịch vụ kiểm đếm hàng hóa; dịch vụ đóng gói liên quan đến vận tải; dịch vụ môi giới thuê tàu biển; dịch vụ Logistics; dịch vụ đại lý vận tải đường biển.

- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác.

- Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại.

- Sửa chữa máy móc, thiết bị.

- Xây dựng công trình đường sắt, đường bộ, công trình công ích, công trình kỹ thuật dân dụng khác.

- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

 • pcf

 • tn

 • lh

 • mr

 • fls

 • fives

 • fhs

 • hm

 • tr

 • evn

 • Khách hàng 6

 • Khách hàng 5

 • Khách hàng 4

 • Khách hàng 3

 • Khách hàng 2

 • Khách hàng 1