Vận chuyển các máy Biến Áp từ 01/06 đến 15/06/2018

Cập nhật: 15-06-2018 09:54:21 | Dự án | Lượt xem: 1722

Vận chuyển các máy Biến Áp từ 01/06 đến 15/06/2018

Vận chuyển O3 PHA MBA 5OOKV Nặng 163 tấn/pha đến trạm 500kV Tây Hà Nội

 

Sà lan chở 03 pha MBA chuẩn bị cập bến

 

Tiếp nhận 03 pha MBA TẠI CẢNG HẢI PHÒNG

 

01 pha MBA 500kv đang vào bệ tại trạm 500kV Việt Trì

 

Xe đang vận chuyển MBA 220KV lên trạm 220kV Bảo Thắng, Lào Cai

 

17h30 ngày 17/6 MBA 250MVA đã vào bệ tại trạm 220kv Bảo Thắng, Lào Cai

 • pcf

 • tn

 • lh

 • mr

 • fls

 • fives

 • fhs

 • hm

 • tr

 • evn

 • Khách hàng 6

 • Khách hàng 5

 • Khách hàng 4

 • Khách hàng 3

 • Khách hàng 2

 • Khách hàng 1