Vận chuyển MBA 220kV – 250MVA từ Tổng Công ty thiết bị điện Đông Anh đến trạm 500kV Thường Tín.

Cập nhật: 06-06-2017 02:12:47 | Dự án | Lượt xem: 1031

Vận chuyển MBA 220kV – 250MVA từ Tổng Công ty thiết bị điện Đông Anh đến trạm 500kV Thường Tín (6/6/2017 - 12/6/2017)

Vận chuyển thân MBA 220kV-250MVA nặng 131,6 tấn trong Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh bằng đầu kéo có công suất 450CV và moóc trailer thủy lực chuyên dùng có chiều dài 18 trục.

Kích kéo thủ công thân MBA 220kV-250MVA nặng 131,6 tấn từ vị trí tạm vào trong bệ vận hành tại trạm 500kV Thường Tín.

 • pcf

 • tn

 • lh

 • mr

 • fls

 • fives

 • fhs

 • hm

 • tr

 • evn

 • Khách hàng 6

 • Khách hàng 5

 • Khách hàng 4

 • Khách hàng 3

 • Khách hàng 2

 • Khách hàng 1