Vận chuyển 02 MBA 110KV-63MVA bị sự cố cháy từ trạm 110kV Yên Bình 2 đến Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh

Cập nhật: 06-08-2017 02:18:09 | Dự án | Lượt xem: 1460

Vận chuyển 02 MBA 110KV-63MVA bị sự cố cháy từ trạm 110kV Yên Bình 2 đến Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh

Từ ngày 3/8 - 6/8/2017, Do sự cố mưa to, 02 máy biến áp 110KV-63MVA tại trạm 110KV Yên Bình 2 bị chập điện cháy, Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Điện lực đã nhanh chóng vận chuyển 02 máy biến áp trên về Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh để sửa chữa. Tổng khối lượng 02 máy là 157 tấn.

 • pcf

 • tn

 • lh

 • mr

 • fls

 • fives

 • fhs

 • hm

 • tr

 • evn

 • Khách hàng 6

 • Khách hàng 5

 • Khách hàng 4

 • Khách hàng 3

 • Khách hàng 2

 • Khách hàng 1