Vận chuyển 01 pha MBA 500kV – 450MVA nặng 110 tấn, có kích thước DxRxC: 5.800 x 2.700 x 5.200 mm từ trạm 500kV Thường Tín đến trạm 500kV Hòa Bình.

Cập nhật: 15-07-2017 02:44:54 | Dự án | Lượt xem: 2229

Vận chuyển 01 pha MBA 500kV – 450MVA nặng 110 tấn, có kích thước DxRxC: 5.800 x 2.700 x 5.200 mm từ trạm 500kV Thường Tín đến trạm 500kV Hòa Bình (15/7/2017)

Vận chuyển thân MBA 500kV-450MVA  nặng 110 tấn xuống sà lan tại bến Hồng Vân – Thường Tín – Hà Nội.

Vận chuyển thân MBA 500kV-450MVA  nặng 110 tấn từ dưới sà lan lên trên bến Thịnh Minh – Hòa Bình.

Kích kéo thủ công thân MBA 500kV-450MVA nặng 110 tấn từ trên moóc trailer chuyên dùng vào trong bệ vận hành tại trạm 500kV Hòa Bình.

 • pcf

 • tn

 • lh

 • mr

 • fls

 • fives

 • fhs

 • hm

 • tr

 • evn

 • Khách hàng 6

 • Khách hàng 5

 • Khách hàng 4

 • Khách hàng 3

 • Khách hàng 2

 • Khách hàng 1