Potraco vận chuyển 2 kiện hàng nặng nhà máy thép Formosa.

Cập nhật: 21-04-2017 03:45:05 | Dự án | Lượt xem: 294

Từ ngày 25/10 Đến ngày 05/11/2013 Công ty Potraco đã thực hiện việc tiếp nhận và vận chuyển 02 kiện hàng là thiết bị nén khí với trọng lượng 89,4T/kiện có kích thước 27,1m x 5,6m x 5,8m từ Cảng Vũng Áng về công trường khu liên hợp gang thép Formosa – Hà Tĩnh.

Từ ngày 25/10 Đến ngày 05/11/2013 Công ty Potraco đã thực hiện việc tiếp nhận và vận chuyển 02 kiện hàng là thiết bị nén khí với trọng lượng 89,4T/kiện có kích thước 27,1m x 5,6m x 5,8m từ Cảng Vũng Áng về công trường khu liên hợp gang thép Formosa – Hà Tĩnh.

 • pcf

 • tn

 • lh

 • mr

 • fls

 • fives

 • fhs

 • hm

 • tr

 • evn

 • Khách hàng 6

 • Khách hàng 5

 • Khách hàng 4

 • Khách hàng 3

 • Khách hàng 2

 • Khách hàng 1