Các công trình tại Hải Phòng, Đà Nẵng, Kon Tum

Cập nhật: 30-07-2018 04:17:01 | Dự án | Lượt xem: 1689

Rời bệ, vận chuyển, lắp đặt các máy biến áp từ ngày 26/7 - 30/7 tại Hải Phòng, Đà Nẵng, Kon Tum

Rời xong bệ máy biến áp 125MVA tại trạm Đồng Hòa, Kiến An, Hải Phòng ngày 26/7/2018

Kéo Mba 125mva ra khỏi trạm 220kv Hòa Khánh, Đà Nẵng

Dịch chuyển Mba 125mva tại trạm Kon Tum

Mba 125mva đã được vận chuyển từ Đà Nẵng đến Kon Tum

 • pcf

 • tn

 • lh

 • mr

 • fls

 • fives

 • fhs

 • hm

 • tr

 • evn

 • Khách hàng 6

 • Khách hàng 5

 • Khách hàng 4

 • Khách hàng 3

 • Khách hàng 2

 • Khách hàng 1