VẬN TẢI NỘI ĐỊA

Cập nhật: 21-04-2017 01:29:14 | Dịch vụ | Lượt xem: 3660

Cơ cấu đầu kéo và rơ mooc chuyên dùng

1. Số lượng: 06 đầu kéo nhập khẩu kèm rơ mooc chuyên dùng.
2. Sản lượng vận tải nội địa bằng đường bộ, và các phương thức vận tải kết hợp đạt hàng chục ngàn tấn 1 năm
3. Hình thức khai thác:
+ Kết hợp được thế mạnh về nguồn hàng xuất nhập lớn và đa dạng từ chính các khách hàng đang sử dụng các hệ thống kho, bãi của mình, tập trung và phát triển mạnh việc khai thác vận tải hàng hóa hai chiều.
+ Khai thác vận tải liên hợp giữa đường bộ và đường thủy giảm chi phí giá thành, tăng sản lượng, thu hút được thêm nhiều nguồn hàng làm tăng hiệu quả kinh doanh.

 • pcf

 • tn

 • lh

 • mr

 • fls

 • fives

 • fhs

 • hm

 • tr

 • evn

 • Khách hàng 6

 • Khách hàng 5

 • Khách hàng 4

 • Khách hàng 3

 • Khách hàng 2

 • Khách hàng 1